Підгородне. Дитячий садок № 7 Івушка

 Сторінка фізінструктора

День захисту дітей. ...
01.06.18
Фотографії (30)
Альбом ДНЗ
Опорний ДНЗ. Семінар...
16.05.18
Фотографії (10)
Альбом ДНЗ

 

@«Ніщо так не виснажує і не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність»

                                    Аристотель

 

@ «Я не боюсь ще і ще раз сказати: турбота про здоров’я – найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили»

В. Сухомлинський

@ «Як суконщики  чистять тканину, вибиваючи її від пилу, так гімнастика очищає організм»  

Гіппократ

@ «Рухайся більше – проживеш довше»

Народна мудрість

 

@ «Не дурницю робили греки, що цікавились так гаряче корисними для здоров’я фізичними розвагами. Їхні Олімпійські ігри були видовищем розумнішим і кращим наших цирків»

М.Г.Чернишевський

@«Люди, від природи немічні тілом, завдяки вправам стають міцніші силачів»

Сократ

@«Не можна перетворювати спорт зі способу фізичного виховання дітей у спосіб боротьби за особистий успіх, не можна ділити дітей на здібних і нездар до спорту, не можна розпалювати нездоровий потяг навколо боротьби за гідність школи»

В. Сухомлинський

@ "Дай роботу тілу – відпочине голова»

Народна мудрість

@«Якщо не бігаєш, коли здоровий, побігаєш, коли захворієш»

Горацій

@«Я відчуваю після прогулянок і плавання, що молодію, а головне, що тілесними рухами промасував і освіжив свій мозок»

К. Е. Ціолковський 

@«Людина, яка помірно та своєчасно займається фізичними вправами не потребує ніякого лікування, направленого на усунення хвороби»

Авіценна

@«Для відповідності, краси і здоров'я потрібна не тільки освіта в області науки і мистецтва, але і заняття все життя фізичними вправами, гімнастикою»

Платон 

@«Спорт стає засобом виховання тоді, коли він - улюблене заняття кожного»

Сократ

@«Я хочу з допомогою гімнастики усього тіла зробити його більш врівноваженим»

В. О. Сухомлінський 

@«Немає на світі кращого одягу,  ніж бронза м’язів і свіжість шкіри»

В.В.Маяковський

@«…10-20 хвилин витрачені на це (вранішня зарядка) не лише додають бадьорості на увесь день, але й збережуть чимало років життя»

Ж.Ж.Руссо

@"Гімнастика, фізичні вправи повинні міцно увійти в повсякденне життя кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя»

  Гіппократ

@ «Фізкультура! Вона повернула мені все – серце, гнучкість, витривалість! І головне – працездатність. Мабуть, найдорожче з усього, чим живе людина»

М.Амосов

@«Спорт – гармонійний рух, чіткий ритм, найактивніша форма існування»

О.Пахмутова

@«О Спорт! Ти прогрес! Ти сприяєш вдосконаленню людини – найбільш прекрасного творіння природи»

П’єр де Кубертен

@«У масовому розвитку фізичної культури і спорту я бачу один із кращих варіантів у боротьбі за здоров’я людини, її творчу активність і  довголіття»

П.К.Анохін
 

@«Фізичні вправи можуть замінити багато ліків, але жодні ліки в світі не можуть замінити фі  зичні вправи»

А.Моссо

@«Розвиток сили тіла багато в чому залежить від веселих ігор»

Платон

{C}@ {C}«Тисячі і тисячі разів я повертав здоров’я своїм хворим засобом фізичних вправ»

Апулей

@«Спорт формує культуру оптимізму, культуру бадьорості»

А.В.Луначарський

@ «Гімнастика – зцілююча частина медицини»

Платон

@ «Гімнастика подовжує молодість людини»

Дж.Локк
 

 

 

 
 Фізичний розвиток дітей дошкільного віку.

Загальні відомості

 

   Саме в дошкільному віці закладаються основи гармонійного розвитку особистості, її фізичні досконалості - основи здоров’я, довголіття, формується багато рухових навичок, розвиваються фізичні якості ( спритність, швидкість, сила та ін.). Своєчасне та успішне формування рухової функції людини, особливо в дошкільний період її життя, має першочергове значення для повноцінного фізичного розвитку.

 

   Правильний фізичний розвиток - фізіологічний та педагогічний процес, спрямований на досягнення фізичної досконалості, зміцнення здоров’я, підготовку підростаючого покоління до дорослого життя та праці.

 

   У процесі фізичного виховання створюються позитивні умови для успішного засвоєння дітьми стійких навичок поведінки. Зв’язок фізичного виховання з розумовим передбачає повідомлення дітям певних знань з фізичної культури, зокрема правил рухливих ігор, найраціональніших способів виконання рухів.

 

   З особливою чіткістю виявляється зв’язок фізичного виховання з трудовим, адже в основі трудової діяльності лежать різноманітні рухи. Удосконалення рухового апарату дитини підвищує працездатність організму; розвиток фізичних та вольових якостей сприяє практичній та психологічній підготовці дошкільників до високопродуктивної праці в майбутньому.

 

Під час виконання фізичних вправ удосконалюються функції аналізаторів: зорового, слухового, рухового. Чіткішими стають оцінки простору, у дітей розвивається почуття ритму, підвищується точність і чіткість рухів та ін. Усе це створює необхідні передумови для кращого сприймання навколишнього середовища і певною мірою впливає на естетичний розвиток.

 

   Для прищеплення дітям емоційних смаків у процесі фізичного виховання велике значення має додержання відповідних гігієнічних умов на заняттях, гарна фізкультурна форма, яскраве художнє оформлення фізкультурного інвентарю ( м’ячів, прапорців, обручів тощо ).

 

На виховання естетичних почуттів значною мірою впливає музика , яка супроводжує заняття та ранкову гімнастику. Вона сприяє ритмічнішому й координованішому виконанню рухів, задає темп вправ, допомагає виконати їх виразніше. Усе це поліпшує настрій дітей, викликає в них загальне емоційне піднесення.