Підгородне. Дитячий садок № 7 Івушка

 Консультативний пункт


З  1 жовтня  2013 р. у дошкільному закладі № 7 «Івушка»

працює  консультаційний пункт для батьків, діти яких

не відвідують дошкільний освітній  заклад

 

Завдання консультаційного пункту :

    - надання  консультативної допомоги батькам (законим представникам) дитини з  різних питань  виховання, навчання, розвитку  та оздоровлення дитини дошкільного віку;

-  -сприяття  соціалізації, комунікації дітей дошкільного віку, що не відвідують дошкільні освітні заклади;

- -інформування батьків або осіб, що їх замінюють,  про заклади  управління освіти , спроможні надати  кваліфіковану допомогу   дитині згідно індивідуальних  особливостей  її розвитку;

   -навчання батьків практичних навичок та забезпечення  їх необхідними методичними матеріалами для здійснення освітнього процесу  в умовах сім 'ї;

Консультаційний пункт  для батьків, діти  яких не відвідують дошкільні освітні заклади, працює за гнучким  розкладом, виходячи із запитів батьків, згідно індивідуального графіка роботи спеціалістів.

Керує  Консультаційним  пунктом

Завідуюча  ДНЗ № 7 «Івушка»   Євтуховська А.В.

Здійснює  організаційно-методичне забезпечення

 Методист ДНЗ № 7 Конівець Н.М.

Робота з батьками  і дітьми проводиться  у груповій та  індивідуальній формі.

Послуги надаються   на безкоштовній основі  і громадських  засадах.

 

З ´ясувати час відвідування   Консультаційного пункту можна

 по телефону:729-05-21

Шановні батьки! 

У нашому садочку працює консультативний пункт  для батьків дітей дошкільного віку.

        Якщо ваша дитина  не відвідує дошкільний навчальний заклад, а ви бажаєте дізнатись, як краще виховувати та навчати, дбати про її здоров'я, фізичний розвиток, створити розвивальнийй простір для дитини в умовах сім’ї, підготовити дитину до вступу до дитячого садка - звертайтесь, будь ласка, за консультаціями, порадами, рекомендаціями  у наш дошкільний навчальний       заклад № 7 «Івушка».

 На вас чекають спеціалісти: завідуюча, вихователь-методист, психолог, медична сестра, інструктор з фізичного виховання, музичний керівник, вихователі за наступним графіком:

 

 

Графік роботи консультаційного пункту

 

   Дні тижня

 

Час прийому

Понеділок

Вівторок

Середа

Четверг

П'ятниця

14.00-15.00

Завідуюча

 

 

 

 

14.00-15.00

 

Методист

 

 

 

14.00-15.00

 

 

Медична сестра

 

 

14.00-15.00

 

 

 

Музичний керівник

 

14.00-15.00

 

 

 

 

Інстр. Фізичного виховання

14.00-15.00

 

 

Психолог

 

 

 

 

План роботи консультаційного пункту

п/п

Зміст    заходів

Термін

Відпові-дальні

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

 

1.

Підготовка та вивчення нормативно- правової бази ( Наказ МОН України від 30.06.2011р. № 714 , Листи МОН, обласного та міського управління освіти) , підготовка Наказу по ДНЗ  та Положення з організації роботи Консультативного пункту

Вересень

Завід.

2.

Виявлення та облік дітей ,які виховуються в умовах сім ї та  проживають в даному мікрорайоні, складання  та узгодження списків.

Соціально- педагогічний патронат                                          « Дошкільна освіта – всім дітям»:

    -вивчення соціально- психологічних та педагогічних умов виховання дітей у сім 'ях;

    -створення банку даних про дітей та батьків мікрорайону;

    -анкетування батьків;

    -розподіл сімей за  категоріями та статусом;

    -заповнення заявок на консультативну допомогу

 

Вересень

 м/с, методист

3.

 

Затвердження  розкладу  роботи Консультативного пункту, складу спеціалістів- консультантів та графіку їх діяльності.

Вересень

Методист

 4.

Аналіз  результативності проведеної роботи за рік.

травень

Завідуюча методист

5.

Систематизація та узагальнення досвіду роботи за рік.

травень

Завідуюча методист

 

       II. МЕТОДИЧНА   РОБОТА

 

 

1.

Підготовка методичних рекомендацій та порад для батьків  з питань розвитку , корекції, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім ї.

З жовтня по квітень

 

Методист

2.

Створення  інформаційно - методичного банку з проблеми організації роботи з сімями дітей , що не відвідують ДНЗ.

Жовтень

 

Методист

 

3.

 Організація теоретичних та практичних семінарів з освоєння  педагогами   інтерактивних технологій  всебічного розвитку та корекції дітей.

-  «Організація активної взаємодії з батьками

- «Проблемні діти та особливості їх підготовки їх  до шкільного навчання »

Листопад

 

 

Жовтень

 

Березень

 

4.

 Довідкове бюро:

     -  « Планування роботи з батьками різних  соціальних категорій»

- « Форми та зміст роботи з батьками, діти яких готуються до школи»

 

Жовтень

 

Березень

 

Завід

 

 

    III. РОБОТА  З  БАТЬКАМИ

 

 

1.

Опитування батьків та анкетування з питань:

      організації життєдіяльності дітей в умовах сім ї

     які форми  психолого-педагогічної допомоги потребують у питаннях розвитку  та виховання дітей 

 

До 10.10

 

 

 

Вихователі

 

2.

Запрошення на Дні відкритих дверей у вікових групах: презентація розвивального середовища дидактичні посібники, умови для фізичного та пізнавального розвитку

1 раз у квартал

Вихователі

 

3.

Діагностування рівня та особливостей  розвитку дітей (індивідуально)

За потре-бою

 

4.

Пам 'ятки батькам з різних аспектів організації життєдіяльності  дітей

На протязі року

Методист

 

5.

Заочне спілкування з  батьками по телефону, листування  через сайт ДНЗ:

          Що дитина повинна знати та вміти , готуючись до шкільного життя. Портрет майбутнього школярика

     Як здійснювати розвиток дитини  дошкільного віку за  7  базовими  лініями.

       Навіщо  і як виховувати  морально – етичні якості вашої дитини.

На протязі року

Методист

Вихователі

 

 

 

План консультацій протягом року

 

Зміст роботи

Відповідальний

Дата

Проведення екскурсії :                                                                                                                      « Знайомтесь , це наш садок »

Бесіда за круглим столом:  

        «Права та обов’язки батьків»

         «Значення дошкільного періоду в загальному розвитку дітей».

       « Що цікавого пізнають діти в дошкільному закладі »    

Члени консультативного пункту

жовтень

День запитань відповідей:

        « Створення життєвого простору сприятливого для розвитку дитини »

        "Роль гри у житті та розвитку дошкільника”

         Батьківська пошта

Члени консультативного пункту

листопад

 Співбесіди:

      « Прочитайте тату, прочитайте мамо »

      « Формування самостійності, навичок самообслуговування змалечку

         Індивідуальні рекомендації за запитом батьків

        Телефон довіри

Члени консультативного пункту

грудень

Аукціон ідей :   

              «Розвиваємо творчу особистість»

     « Розвиток творчості дитини   засобами музичної діяльності»

    Індивідуальні консультації, поради за потребою батьків

Члени консультативного пункту

січень

Батьківський всеобуч:

    « Навчайте дітей логічно мислити »

    «Чому батьки чинять насильство ?                                Тренінг   « Виховання любов'ю

    Батьківські скриньки.

Члени консультативного пункту

лютий

Скринька пропозицій:                                                                                « Формуємо вміння співжиття"                                                              « Не натискувати , а розвивати»

Методична скарбничка для батьків. Відповіді спеціалістів на запитання батьків      

Члени консультативного пункту

березень

Консультації:                                                                             « Морально – вольова готовність дитини до школи» «Готовність до школи батьків »

« Як допомогти дитині звикнути до школи»

Члени консультативного пункту

квітень

Інформаційні стенди                                                                    « Вплив ЗМІ на розвиток дитини »

« Формування навичок безпечної поведінки у дітей »

Проведення само діагностування « Які , ми батьки »                                                                               Індивідуальні консультації за запитом батьків

Члени консультативного пункту

травень

Родинний вогник:                                                          «Суспільне дошкільне виховання. Його значення та роль у житті людини».                                       « Гармонія інтелекту, духовності та здоров’я»

                           

Члени консультативного пункту

 

Усний журнал: «Роль сім’ї у вихованні національно-духовних цінностей дошкільника.    

Члени консультативного пункту

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації для молодих батьків

 Усі діти прагнуть бути самостійними, але вони не завжди погоджуються виконувати доручення батьків. Якщо діти з раннього віку починають допомагати батькам по господарству, то вони будь-яке нове заняття сприйматимуть не як повинність, а як можливість навчитися чогось нового. Але, на жаль, мами і тата часто скаржаться на те, що їхня. дитина виконує усі доручення «з-під палки». Як же виховати у малюка відповідальність і свідоме ставлення до дорученої справи?
Насамперед, мами і тата повинні подбати про те, щоб у малюка були свої обов'язки, які, окрім нього, ніхто не виконуватиме. Наприклад, дошкільник має після прогулянки почистити черевики і повісити на місце свою курточку, скласти перед сном іграшки і прибрати зі столу після обіду... Коло обов'язків може бути різноманітним, головне - не доручати робити те, з чим йому буде важко впоратися.
Спочатку ненав'язливо керуйте процесом. Хочете, щоб малюк витер пил на меблях? Покажіть, як це потрібно зробити. І нічого, якщо перший досвід виявиться невдалим, не потрібно вказувати малюкові на помилки - і з часом він всього навчиться. Краще похваліть його. Можна навіть сказати: «Ти дуже добре впорався з цим завданням, тому тепер я довіряю тобі таку відповідальну справу, як миття за собою посуду». І ось вже звичайна робота у домі із категорії «примусової» переходить у спосіб заохочення, і малюк буде із захопленням виконувати будь-яке ваше доручення. У дошкільному віці, коли малюка ще тільки починають залучати до праці, дуже корисно заохочувати й нагороджувати його за кожну виконану роботу (хоча б наклейкою або зірочкою), це стане для нього гарною мотивацією.
І ще один важливий момент: намагайтеся все робити разом із малюком.
По-перше, це найкращий приклад і стимул для нього.
По-друге, ніщо так не об'єднує, як спільна праця.
Батькам варто замислитися і про те, як поводитися, якщо малюк не виконав доручену справу.
Він має розуміти: до вимог дорослих варто ставитися із повагою, а байдужість та небажання не залишатимуться безкарними. Тому потрібно із самого початку обговорити це з малюком. Йдеться не про тілесне покарання або щось подібне, що принижує гідність маленької людини, а про те, щоб навчити малюка дотримуватися слова. Пропонуючи малюкові щодня прибирати свої іграшки, домовтеся з ним: «Ти маєш починати класти на місце іграшки одразу, як тільки я тобі нагадаю про це, і зробити це потрібно до початку вечірнього мультфільму. Якщо за цей час ти не прибереш іграшки на місце, їх приберемо ми. І два дні ти не будеш ними гратися».
Головне в такій домовленості - бути послідовним і не змінювати рішення. Якщо це вийде - малюк навчиться вчасно виконувати обіцянку. В іншому випадку - він думатиме, що завжди знайдеться спосіб «ухилитися» від обов'язків.

 

 

 

"Як виховати хорошу дитину"
1. Чарівне слово Навчіть дитину деяких "чарівних слів" - "дякую", "будь ласка", "вибачте". І коли б дитина не говорила їх, намагайтеся швидко і ввічливо виконувати всі її прохання (в міру можливостей).
2. Чай у двох. Організуйте вечірній чай з вашою дитиною. Порадьте їй запросити на чай улюблені іграшки. А потім зробіть так, щоб всі за столом дотримувалися правил ввічливості.
3. Обніміть дитину! Поплескування по плечах або обійми доречні у тих випадках, коли дитина ввічлива з кимось - це дуже важливо.
4. Домашні тварини і дитина. Обов'язково привчайте дитину доглядати домашніх тварин: купівля корму, прогулянка, розчісування, витирання лап, чистка клітки.
5. Політика чесності. Завжди давайте чесну відповідь на запитання дитини.
6. Нагороджуйте інших. Коли зустрічаєте ввічливих і доброзичливих людей, похваліть їх за доброту.
7. Розмови на подушці. Кожний вечір, коли вкладаєте дитину у ліжко, запитайте її: "Яка частина дня була найкращою?" або "Яка частина дня була найважчою?", потім уважно вислухайте, що скаже вам дитина, не перебиваючи її, не даючи ніяких настанов.
8. Переможцем став... Кожний тиждень видавайте "нагороду найбільш турботливому". Вручайте її тому, хто був найдобрішим, найввічливішим.
9. Гра "якщо..., то". Якщо хтось з гостей повинен невдовзі прийти до вас додому, можна зіграти в гру "якщо ..., то". Це гра допоможе дитині краще зустріти гостя. Ви уявляєте собі частину "якщо.."."', "Якщо Оленці подобаються кольорові олівці...", дитина уявляє собі частину "то", "то ми будемо розмальовувати картинки".
10. "Який ти?" Вказуйте дитині на її емоції. Це допоможе їй визначити себе та інших: "Ти виглядаєш розлюченою", або "ця маленька дівчинка виглядає такою самотньою".
11. Ставте мету. Допомагайте дитині діяти відповідно до конкретної мети, наприклад, складати гроші на конкретну іграшку або прочитати конкретну книгу, конкретну кількість книг.
12. Очі в очі. Привчайте дитину дивитися в очі співбесіднику, пояснюючи їй, наскільки це неприємно, коли людина відволікається під час розмови.
13. Підказуйте. Якщо хтось вітається з вашою дитиною, а вона не відповідає, допоможіть їй знайти потрібні слова: "Ганно, піди і скажи Дмитру Івановичу "Доброго дня".
14. Хваліть за доброту. Звертайте увагу на кожний прояв доброзичливості: "Ти молодець, що допомогла своїй сестрі".
15. Сваріться чесно. Уникайте приниження і зневажливих зауважень. Намагайтеся знайти компроміс і припиніть суперечку.
16. Не обманюйте. Якщо дитина зрозуміла, що ви обманюєте, не намагайтеся говорити неправду далі. Визнайте свою помилку: "Так, у нас справді залишилось печиво, але я не можу дати його тобі до обіду."
17. Руки геть. У жодному випадку не бийте дитину, яка буває надто агресивною, скеровуйте її в спеціальне місце "для охолодження".
18. Приховані знаки уваги. Зробіть своїй дитині щось приємне, але так, щоб це було для неї несподіванкою.
19. Справжній друг. Візьміть дитину з собою, коли маєте намір провідати чи допомогти комусь із своїх друзів. Поясніть при цьому, як приємно допомогти комусь.
20. Спочатку запитайте. Спочатку запитайте дозволу, перш ніж скористатися чимось чи викинути щось, що належить вашій дитині.
21. Обговорюйте ситуацію. Якщо чиясь дитина надворі чи у дитячому садку плаче, зверніть на це увагу своєї дитини. Запитайте її: "Як ти вважаєш, що вона відчуває зараз?", "Як ти вважаєш, що зробило її такою засмученою?"