Підгородне. Дитячий садок № 7 Івушка

 Методична робота

 

 

 /uploads/editor/3294/105712/sitepage_18/files/drugiy_etap_socializacii.pptx

 

Напрямок роботи  дошкільного закладу

2017 - 2018 н. р.

    

"Формування природничої компетентності дошкільника засобами

    духовно – патріотичного виховання»

 

 

 

Колектив дошкільної установи  визначає такі

пріоритетні завдання:

v  Збереження духовного, морального та фізичного здоров'я дітей дошкільного   віку     як чинника соціалізації особистості.

 

vФормування природничої компетентності дошкільників засобами духовно – патріотичного виховання

 

v    Соціалізація особистості дошкільника з особливими потребами

 

v    Підвищення ефективності роботи дошкільної установи шляхом      взаємодії  ДНЗ закладу  з батьками вихованців.

 

 

 

 

 

Робота творчої групи

 

ТЕМА : Формування духовної культури дітей дошкільного віку засобами впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в освітній процес.

Мета:    поглиблення та розширення знань педагогів про ціннісні аспекти педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у вихованні дітей дошкільного віку;
   вправляння в аналізі та творчому застосуванні казок та оповідань В.О.Сухомлинського в роботі з дітьми;
    перегляд та аналіз різних видів діяльності, форм роботи з дошкільниками;
   сприяння ефективному використанню морального аспекту різних видів дитячої діяльності, життєвих ситуацій через літературну творчість В.О.Сухомлинського.
 

 

 

 

 УМОВИ ДЛЯ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ

 

До теми дитячої творчості, розвитку творчих здібностей педагогіка зверталася у всі часи. Цій проблемі присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Визначаючи поняття творчості, всі автори сходяться в одному: творчість – це така діяльність, в результаті якої народжується щось якісно нове. Причому не об’єктивно нове, тобто чого ще ніколи і ніде не було, а нове для самої дитини. Кожна здорова дитина, народжуючись, володіє безмежними можливостями розвитку здібностей до всіх видів людської діяльності. Але ці можливості не залишаються незмінними і з роками поступово згасають, слабшають, і чим дорослішою стає людина, тим складніше розвивати її здібності.

Відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» розвивальними слід вважати умови , які підживлюють природні сили дитини, сприяють реалізації нею своїх потенційних можливостей, збагачують знанням основ філософії життя та практичними навичками, вдосконалюють їх, забезпечують усвідомленість, культурність, міцність; позитивно впливають на становлення особистісного досвіду, формують реалістичні образи світу та власного «Я», елементарну систему морально – духовних цінностей, корисні гармонійному розвитку, базуються на знанні вікових та  індивідуальних можливостей вихованців.

Які ж умови слід створити для оптимального розвитку творчих здібностей дитини? Існують різні підходи і рекомендації до вирішення цієї проблеми.

Одним з найважливіших факторів творчого розвитку дітей є створення умов, що сприяють формуванню їх творчих здібностей. Можна виділити шість основних умов успішного розвитку творчих здібностей дітей.

1.      Першим кроком до успішного розвитку творчих здібностей є ранній фізичний розвиток малюка: раннє плавання, гімнастика, раннє повзання  та ранні перші кроки. Згодом раннє читання, рахунок, раннє знайомство з різними предметами, інструментами і матеріалами.

2.      Другою важливою умовою розвитку творчих здібностей дитини є створення умов, що передують розвитку дитини. Необхідно, наскільки це можливо раніше оточити дитину таким середовищем і такою системою відносин, які б стимулювали його найрізноманітнішу творчу діяльність і розвивали в ньому саме те, що в відповідний момент найбільш ефективно розвивати.

3.      Третя умова розвитку творчих здібностей витікає із характеру творчого процесу, який потребує максимального зусилля. Справа в тому, що здібності розвиваються тим успішніше, якщо людина в своїй діяльності досягає «до вершини» своїх можливостей і поступово піднімає цей рівень все вище і вище. Добре сплановане оточення сприяє складним іграм, самостійності, соціалізації та розв’язанню проблем. Діти відчувають піднесення та потяг до навчання, дослідження матеріалів і здобуття нової інформації.

4.      Четверта умова успішного розвитку творчих здібностей  полягає в наданні дитині свободи у виборі діяльності, в чергуванні занять, в тривалості виконання однієї справи, у виборі способів. Забезпечувати і стимулювати вільний вибір і зміну видів діяльності дитини, створювати актуальні для неї та доступні для її розвитку проблемні ситуації мають елементи предметно – ігрового середовища. Для цього вони мають бути інформативними, емоційними, втілювати в собі пізнавальну та емоційну новизну. Тоді бажання дитини, її інтерес, емоційний підйом стануть надійною гарантією того, що  більше розумове навантаження  не приведе до перевтоми, а піде дитині на користь.

5.      Надання дитині такої свободи не виключає, а, навпаки, зумовлює розумну, доброзичливу допомогу дорослих – це і є п’ята умова успішного розвитку творчих здібностей. Саме головне – не перетворювати свободу у вседозволеність, а допомогу в підказку. На жаль, підказка – найпоширеніший  серед дорослих спосіб «допомоги» дітям, але вона лише шкодить справі.

6.      Давно відомо, що для творчості потрібні комфортні психологічні умови і наявність вільного часу, тому тепла товариська атмосфера в сім’ї і дитячому колективі є шостою умовою успішного розвитку творчих здібностей дитини.  Не допустимий педагогічний натиск, підвищений голос дорослого, використання явних і прихованих погроз. Ще С.Л. Рубінштейн підкреслював, що «легше буває робити свою справу в доброзичливому оточенні. Недоброзичливість … сковує, паралізує, особливо чутливих і нестійких людей. Відчувши доброзичливу атмосферу, вони відразу знаходять себе, опановують своїми силами і проявляють себе з найпозитивнішої сторони».